FOTO #7: 10 ekonomických pouček Marty Novákové – G.cz
Česká televize