FOTO #6: 10 ekonomických pouček Marty Novákové – G.cz
Česká televize