FOTO #3: 10 ekonomických pouček Marty Novákové – G.cz
Nováková asi pořad 168 hodin moc ráda mít nebude. Česká televize