op.jpg – G.cz
Vyhledávání

op.jpg

V roce 1960 se loď Lidice objevila na poštovních známkách. V roce 1960 se loď Lidice objevila na poštovních známkách. (Foto: oplateko)