dokument_-_posledni_stranka.jpg – G.cz
Vyhledávání

dokument_-_posledni_stranka.jpg

Poslední strana protokolu s bohužel nečitelným podpisem zpracovatele a razítkem podatelny Kriminální ústředny ministerstva vnitra s uvedením data 24.9.1947, kdy byl dokument doručen. Poslední strana protokolu s bohužel nečitelným podpisem zpracovatele a razítkem podatelny Kriminální ústředny ministerstva vnitra s uvedením data 24.9.1947, kdy byl dokument doručen.