dokument_-_posledni_stranka.jpg

Poslední strana protokolu s bohužel nečitelným podpisem zpracovatele a razítkem podatelny Kriminální ústředny ministerstva vnitra s uvedením data 24.9.1947, kdy byl dokument doručen.
Poslední strana protokolu s bohužel nečitelným podpisem zpracovatele a razítkem podatelny Kriminální ústředny ministerstva vnitra s uvedením data 24.9.1947, kdy byl dokument doručen.