1.jpg – G.cz
Vyhledávání

1.jpg

Rozsáhlé mezinárodní výzkumy brzy doložily, že LSD mění stav vědomí prostřednictvím vlivu na serotonin a jeho receptory, přičemž individuální průběh intoxikace je ovlivněn osobností, minulou zkušeností, náladou, motivacemi, postoji a očekáváními jedince. Rozsáhlé mezinárodní výzkumy brzy doložily, že LSD mění stav vědomí prostřednictvím vlivu na serotonin a jeho receptory, přičemž individuální průběh intoxikace je ovlivněn osobností, minulou zkušeností, náladou, motivacemi, postoji a očekáváními jedince. (Foto: www.reddit.com)