Superzeman: Šest nadpřirozených schopností prezidenta Miloše Zemana

Obrázek uživatele Dominik Landsman
21.6.2017, 17:06

Prezident Miloš Zeman se stává poměrně často terčem různých zapšklých vtipálků, kteří nemají život, tak kolem sebe trousí zlobu a zášť.

Dost často je poslední dobou negativně zmiňován Zemanův zdravotní stav. Ruku v ruce s pomluvami ohledně jeho alkoholismu, šuškandy o jeho nevhodném chování a lhaní, je prezident Zeman vyobrazen jako velmi špatný a nevhodný prezident.

Snůška všech těch pomluv a cílené kampaně proti Zemanovi však nemůže předčit fakt, že v reálu je Miloš Zeman super prezident. Superzeman totiž oplývá řadou nadpřirozených schopností.

1. Jiří Ovčáček

Jednou z nejzásadnějších superschopností Miloše Zemana je Jiří Ovčáček.

Podle legend se to stalo tak, že byl kdysi Miloš Zeman na návštěvě v lihovaru, když tu ho kousnul radioaktivní pavouk.

Miloš Zeman se posléze celou noc svíjel v posteli v bolestech. Když se ráno probudil, bylo mu dobře. Vedle jeho postele stál Jiří Ovčáček a usmíval se.

Miloš Zeman se rozhodl svou moc (Jiřího Ovčáčka) používat pro konání dobra. Díky nadpřirozené schopnosti Jiří Ovčáček dokáže Miloš Zeman vysvětlit nevysvětlitelné, hledat neexistující, omluvit neomluvitelné, poblít nepoblitelné a urazit neuraženíhodné.

2. Bonmoty

Když národ český sužuje zlo. Když z pekelných plamenů povstane krutý démon. Když prostý lid trpí pod nadvládou temného pána. Když příkoří páchané na nevinných a slabých rezonuje společností. Když se vzduchem potutelně vznáší strach a nespravedlnost. Když zlosyn rozsévá po krajině bídu a utrpení, vždy najdeme zastání. Superzeman navlékne papuče a tepláky, jeho panoši jej zvednou z postele a odnesou do boje.

Superzeman posléze kosí své protivníky dobře mířenou salvou uštěpačných bonmotů. Proti bonmotům Superzemana není obrany. Zlo tak bude vždy poraženo. Žádný zlý démon si nemůže být před jeho bonmoty jistý. Jediný démon, který Superzemana kdy porazil, byl démon Alkohol.

3. Prostata jako panic

Další devízou Superzemana je jeho prostata. Ačkoliv Superzeman může na první pohled působit zchátrale, znaveně a nad hrobem, je to jeho krytí. Miloš Zeman je Superzemanův Clark Kent.

Nesmí vzbuzovat podezření. Musí vypadat neškodně. Když je ho však potřeba, Superzeman odhodí masku Miloše Zemana a jako chrabrý rek vyráží do boje.

Když národ zavolá, prostata Miloše Zemana jeho volání vyslyší.

Na světě není síly, která by se dokázala postavit prostatě Superzemana.

Nezapomínejme však i na ty pozitivní věci. Prostata jako panic Miloše Zemana není jen nástrojem hrubé síly, která drtí protivníky. Prostata Miloše Zemana stmeluje národ i v těžkých časech. Dokáže rozdávat radost.

Prostata Miloše Zemana například nedávno v nemocnici Motole na dětském oddělení nemocným dětem nafukovala balonky a zpívala písničky. V tom je její síla. Prostata Superzemana v těžkých časech zachrání i povzbudí.

4. Imigranti

Miloš Zeman rovněž oplývá superschopností imigranti. Když je třeba a lid je rozdroben, dokáže Superzeman použít svou superschopnost imigranti a národ tak stmelit. Jako jeden z mála u nás je schopen použít schopnost imigranti a zapůsobit tak na davy i přesto, že tu skoro žádné imigranty nemáme.

5. Rudá síla

Jako správný superhrdina, má Superzeman vymakaný opasek s různými vychytávkami. Vedle kapsličky s prášky proti dně nebo přívěšku s adresou, kdyby se někdy Superzeman ztratil, tak aby ho nálezce mohl odnést domů rodičům, zde má rovněž srp a kladivo.

Dokáže se postavit imperialistické dekadenci ze Západu a spojit se s dalšími superhrdiny z Východu, jako je Superputin nebo Superrákosník (čínský prezident Si Ťin-pching).

6. Odolnost proti ústavě

Nezanedbatelná superschopnost Superzemana je jeho rezistence vůči ústavě. V žilách mu vedle alkoholu koluje rovněž stopové množství krve. Ne ale ledajaké krve. Superzeman je potomek dávné rasy nadlidí, kteří ve starých časech vládli světu rukou pevnou a spravedlivou.

Tato rasa již dávno vymřela. Jediný potomek na celém světě je tak Superzeman. Díky tomu má už od narození schopnost odolat účinkům ústavy. Pokud je Superzeman vystaven působení ústavy, dokáže jako jediný člověk toto působení zvládnout. Ústavy se nebojí. Ústava na něj neplatí.

A TADY se můžete podívat, jak byl Miloš Zeman jako turista na exkurzi v Buckinghamském paláci.


Komentáře