Sarah Brightman míří do Česka s vánočním koncertem Royal Christmas Gala

Po dlouhých 13 letech vystoupí Sarah Brightman, nejskvělejší soprán všech dob, v Praze. V prosinci bude spolu s legendárním sborem Gregorian součástí Královského vánočního koncertu Royal Christmas Gala.

Jedna z nejlepších sopranistek všech dob Sarah Brightman se vrací do Prahy, kde vystoupí spolu s legendárním pěveckým sborem Gregorian. „Sarah a Gregorian budou mít 3 pěvecké hosty výjimečných kvalit, 6člennou kapelu a symfonický orchestr. Koncert se uskuteční 16. prosince v pražské Tipsport Areně,“ uvedl pořadatel Miroslav Bučko.

Sarah Brightman je nepochybně jedním z nejskvělejších hlasů na světě a patří mezi nejvýznamnější umělce. Více než třicet let zní její hlas z divadel, arén i stadionů a uchvacuje miliony fanoušků na celém světě. Skladba „Time To Say Goodbye“, kterou Sarah nazpívala s Andreou Bocellim, se stala obrovským mezinárodním hitem. U nás jsme tento duet mohli slyšet 7. 5. 2017 v rámci pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde Milan Peroutka zvládl neuvěřitelným způsobem oba party, mužský i ženský. Porotce Janek Ledecký prohlásil: „To je nádherná písnička, mne by nenapadlo, že to zazpívá jeden člověk, a vy jste ji zazpíval výborně.

Sarah Brightman byla inspirací hudebního skladatele Andrewa Lloyda Webera pro napsání nejúspěšnějšího muzikálu všech dob Fantom opery. Sarah zářila dlouhé roky v titulní roli Christine Daaé při uvádění muzikálu v Londýně i na Broadwayi. Také jako jediný umělec měla tu čest zpívat hlavní skladbu na 2 zahajovacích ceremoniálech olympijských her, 1992 v Barceloně a 2008 v Pekingu.

Gregorian se za 18 let svého působení na hudební scéně stali jednoznačně nejlepší chorálovou skupinou světa. 8 úchvatných klasicky školených hlasů podpořených vynikajícími hudebníky, to je hudební skupina, která dovedla svou hudbu až k magické dokonalosti – každý nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo a tvoří dokonalou harmonii. Jsou jedním z nejúspěšnějších hudebních seskupení současnosti. Jedinečné provedení kultovních popových a rockových písní, roucha mnichů a dokonalý sborový zpěv – to vše dohromady přináší posluchačům a návštěvníkům koncertů neopakovatelný zážitek.

Royal Chritmas Gala je slavnostní vánoční show se špičkovými umělci, úžasnou scénou a úchvatnými světelnými i vizuálními efekty. Sólové skladby, dueta a další skvělé hudební kompozice se skládají z tradičních vánočních skladeb, ale zazní také největší hity Sarah Brightman i Gregorian. „Přijďte si s námi užít vánoční atmosféru, pohodovou náladu a samozřejmě ty nejlepší vánoční skladby Ave Maria, Silent Night, Merry Christmas z pera Johna Lennona a mnoho dalších. Moc se na Vás všechny těšíme,“ říkají Sarah Brightman a Gregorian. Bude to rozhodně nejkrásnější vánoční koncert letošního roku. Projekt Royal Christmas Gala se představí v mnoha zemích Evropy a má ambici se stát pravidelnou vánoční akcí.

SARAH BRIGHTMAN, byla inspirací hudebního skladatele Andrew Lloyd Webera p
ro napsání nejú
sp
ěš
n
ě
j
š
ího muzikálu v
š
ech dob Fantom opery. Sarah zá
ř
ila dlouhé roky v titulní roli Christine Daaé p
ř
i
uv
ád
ě
ní muzikálu v Londýn
ě
i na Broadwayi. Také jako jediný
um
ě
lec m
ě
la tu
č
est zpívat hlavní
skladbu na 2 zahajovacích ceremoniálech olympijských her, 1992 v Barcel
on
ě
a 2008 v Pekingu.
Sarah a Gregorian budou mít
3
p
ě
vecké hosty výjime
č
ných kvalit, 6
č
lennou kapelu
a
symfonický orchestr. Koncert se uskute
č
ní 16. prosince v pra
ž
sk
é Tipsport Aren
ě“
, uvedl po
ř
adatel
Miroslav Bu
č
ko.
Sarah a Gregorian budou mít
3
p
ě
vecké hosty výjime
č
ných kvalit, 6
č
lennou kapelu
a
symfonický orchestr. Koncert se uskute
č
ní 16. prosince v pra
ž
sk
é Tipsport Aren
ě“
, uvedl po
ř
adatel
Miroslav Bu
č
ko.
Sarah a Gregorian budou mít
3
p
ě
vecké hosty výjime
č
ných kvalit, 6
č
lennou kapelu
a
symfonický orchestr. Koncert se uskute
č
ní 16. prosince v pra
ž
sk
é Tipsport Aren
ě“
, uvedl po
ř
adatel
Miroslav Bu
č
ko.

Komentáře