4 kroky, jak se správně rozhodovat: používejte hlavu a Descartův diagram

Obrázek uživatele Radek Kovanda
12.7.2017, 11:07

Descartův čtverec neboli diagram je nejlepší metoda, jak se rozhodovat i v těch nejsložitějších situacích. Stačí si v duchu odpovědět na čtyři jednoduché otázky a podívat se tak na celý problém ze čtyř různých úhlů.

Proč je tahle metoda dobrá? Jednak proto, že žádná lepší (zatím) není, ale hlavně z toho důvodu, že ji při svém rozhodování používáme všichni, akorát málokdo ji dotáhne do konce. Většinou se zasekneme na prvním kroku „Co se stane, když se tohle stane“ (tzn. rozhodnu-li se pro „pro“). Na problém vyžadující vaše rozhodnutí se tak díváte pouze z jednoho úhlu, kdežto Descartes vám nabízí pohled z dalších tří stran. Schválně se teď zkuste hypoteticky rozhodnout v nějakých pro vás závažných otázkách, třeba volbě životního partnera/životní partnerky nebo prezidenta/prezidentky ČR.

1. Co se stane, když se tohle stane? (= co z toho budu mít?)
2. Co se stane, když se tohle nestane? (= bude všechno jako dřív, jaké to má výhody?)
3. Co se nestane, když se tohle stane? (= jaké z toho plynou nevýhody?)
4. Co se nestane, když se tohle nestane? (= jaké nevýhody plynou z toho, když se rozhodnu proti?)

Přemýšlivý lenoch René Descartes. Kdy a kde žil, si lehce najdete sami. Spolu s tím na vás hned vybafne jeho slavný výrok „myslím, tedy jsem“, akorát že když se řekne ‚bé‘, mělo by se říct i ‚á‘, protože celé to Descartes řekl takto: „Pochybuji, tedy myslím; myslím, tedy jsem.

Možná narazíte i na jeho další bystré postřehy, jako třeba „Dal bych všechno, co vím, za polovinu toho, co neznám.“ NeboNesmíme předpokládat, že všechno je tu kvůli nám.

Málo se ale ví, že na tohle jakož i téměř na všechno zásadní přišel při ležení v posteli. Celý život se totiž nevyhrabal z postele dřív než kolem poledního, ačkoli vzhůru byl už od rána. Co dělal? Přemýšlel. Třeba jednou takhle viděl v rohu místnosti na stropě mouchu. Jak lezla a přelétávala sem a tam, napadlo Descarta, že by se její přesná poloha dala jednoduše matematicky vyjádřit třemi čísly – její vzdáleností od stěn a stropu pokoje. Od jeho horního rohu si pomyslně nakreslil tři osy a na světě byl souřadnicový systém, který používáme dodnes.

Když pečlivě zvažuji, nenajdu jediný společný rys, který jednoznačně odděluje život od snu. Jak si člověk může být jist, že celý jeho život není jen sen? “ – René Descartes (1596 - 1650, francouzský filozof a matematik)


Komentáře